Política de privadesa

L’ASSOCIACIÓ COLLA DE CAPGROSSOS DE MARTORELL, és una associació inscrita el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 27790 i amb CIF: G63413496. Aquesta web està allotjada en el portal d’entitats aTotArreu.cat, gestionat per aTotArreu.com.
Responsable de la web :

ASSOCIACIÓ COLLA DE CAPGROSSOS DE MARTORELL. 

Pl. de les Cultures, s/n

gpadullesribera@gmail.com

Protecció de dades personals :
Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Identitat: ASSOCIACIÓ COLLA DE CAPGROSSOS DE MARTORELL.

CIF: G63413496

Adreça: Pl. de les Cultures, s/n

Correu electrònic:gpadullesribera@gmail.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Tractem la informació facilitada amb la finalitat d’enviar periòdicament, via correu electrònic, informació sobre les nostres notícies i activitats.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?
Les conservarem fins que vostè decideixi donar-se de baixa del servei informació per correu electrònic.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?
La base legal per al tractament de les seves dades personals és el seu consentiment per enviar-li periòdicament informació per correu electrònic.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?
Encarregats de tractament fora de la UE acollits a la “Privacy Shield” (Mailchimp i Google Drive). No es cediran les seves dades a tercers llevat obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals de la seva titularitat.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no resultin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-s’hi al tractament de les seves dades. La Xarxa Martorell deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot adreçar la seva consulta o petició al nostre correu electrònic.

Limitació de la responsabilitat:

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut, la utilitat o l’exactitud dels quals no es pot responsabilitzar la nostra entitat. La incorporació d’un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè l’utilitzin; la decisió d’utilitzar-lo és responsabilitat d’aquests últims.

ASSOCIACIÓ COLLA DE CAPGROSSOS DE MARTORELL no es fa responsable dels danys i els perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, i no garanteix l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.

ASSOCIACIÓ COLLA DE CAPGROSSOS DE MARTORELL no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest lloc web.